Welkom bij de Business Strategy Workout 

In 6 stappen naar een gezondere conditie van je bedrijf

Workout 1: Claim je domein

In deze eerste workout gaan we dieper in op het bestaansrecht van jouw bedrijf. Wat doe je en voor wie doe je het

Doe je mee?

Ga direct aan de slag in je eigen bedrijf

Workout 2: Situatie AnalyseIn deze tweede workout gaan we de situatie van je bedrijf analyseren. We doen dit aan de hand van interne en externe data.

Doe je mee?

Ga direct aan de slag in je eigen bedrijf

Workout 3:  SWOT Analyse

In deze derde workout gaan we de SWOT analyse maken. Hierin kijken we wat sterke en zwakke punten zijn van je bedrijf of afdeling. Daarnaast brengen we kansen en bedreigingen in kaart.

Doe je mee?

Ga direct aan de slag in je eigen bedrijf

Workout 4: ConfrontatiematrixIn deze vierde workout gaan we de confrontatiematrix invullen. Hiermee krijg je een mooi zicht op de strategische keuzes die je moet maken.

Doe je mee?

Ga direct aan de slag in je eigen bedrijf

Workout 5: Strategische keuzes

In workout vijf bepalen we de strategische keuzes die je moet maken op basis van je confrontatiematrix.

Doe je mee?

Ga direct aan de slag in je eigen bedrijf

Workout 6: SMART DoelstellingenIn workout zes gaan we bekijken hoe je aan de strategische keuzes uit de vorige workout SMART Doelstellingen kunt hangen.

Doe je mee?


Ga direct aan de slag in je eigen bedrijf